Xhumana nathi*

*Le imeyili ayigadwa njalo, sicela usibekezelele, sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuphendula ngokushesha okukhulu.

Le webhusayithi ihloselwe ukuhlinzeka ngolwazi nezinsiza kubahlali baseSan Diego. I-SD yosizo lwezindlu ayilona uhlelo losizo lokuqasha. Sicela ubuke ikhasi lethu Lezinsiza ukuze uthole ulwazi mayelana nezinhlelo zamanje Zosizo Lokuqashwa.