Ukwelulekwa Ngomqashi

Nawa amanye amathuba okululekwa abaqashi emphakathini.

Ukubuka Ukuzulazula

Ukubukwa komcimbi wokubuka

Namuhla

Umtholampilo Wephrojekthi Yomthetho Womphakathi (Downtown)

Isonto lokuqala lamaLuthela 1420 Third Ave, San Diego, CA

I-Community Law Project (CLP) inikeza iseluleko sezomthetho kumalungu ahola kancane nampofu omphakathi wendawo wase-San Diego, kuyilapho ithuthukisa ukuzibophezela emsebenzini womphakathi kubafundi base-California Western.

Umtholampilo Wezomthetho Wephrojekthi Yomthetho Womphakathi (City Heights)

Hoover High School 4474 El Cajon Blvd., San Diego, CA

I-Community Law Project (CLP) inikeza iseluleko sezomthetho kumalungu ahola kancane nampofu omphakathi wendawo wase-San Diego, kuyilapho ithuthukisa ukuzibophezela emsebenzini womphakathi kubafundi base-California Western.

I-Legal Aid Society yaseSan Diego - Indawo Yokulala Enengqondo Webinar

Join Legal Aid Society of San Diego for a FREE clinic to learn how to make reasonable accommodation requests! Open to tenants, housing providers, and organizations. After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

I-Community Law Project Clinic (North Park)

I-St. Lukes Church 3725 30th Street, San Diego, CA

I-Community Law Project (CLP) inikeza iseluleko sezomthetho kumalungu ahola kancane nampofu omphakathi wendawo wase-San Diego, kuyilapho ithuthukisa ukuzibophezela emsebenzini womphakathi kubafundi base-California Western.  

I-Community Law Project Clinic (North Park)

I-St. Lukes Church 3725 30th Street, San Diego, CA

I-Community Law Project (CLP) inikeza iseluleko sezomthetho kumalungu ahola kancane nampofu omphakathi wendawo wase-San Diego, kuyilapho ithuthukisa ukuzibophezela emsebenzini womphakathi kubafundi base-California Western.  

Umtholampilo Wephrojekthi Yomthetho Womphakathi (Downtown)

Isonto lokuqala lamaLuthela 1420 Third Ave, San Diego, CA

I-Community Law Project (CLP) inikeza iseluleko sezomthetho kumalungu ahola kancane nampofu omphakathi wendawo wase-San Diego, kuyilapho ithuthukisa ukuzibophezela emsebenzini womphakathi kubafundi base-California Western.

I-Community Law Project Clinic (North Park)

I-St. Lukes Church 3725 30th Street, San Diego, CA

I-Community Law Project (CLP) inikeza iseluleko sezomthetho kumalungu ahola kancane nampofu omphakathi wendawo wase-San Diego, kuyilapho ithuthukisa ukuzibophezela emsebenzini womphakathi kubafundi base-California Western.  

I-Community Law Project Clinic (North Park)

I-St. Lukes Church 3725 30th Street, San Diego, CA

I-Community Law Project (CLP) inikeza iseluleko sezomthetho kumalungu ahola kancane nampofu omphakathi wendawo wase-San Diego, kuyilapho ithuthukisa ukuzibophezela emsebenzini womphakathi kubafundi base-California Western.  

Umtholampilo Wephrojekthi Yomthetho Womphakathi (Downtown)

Isonto lokuqala lamaLuthela 1420 Third Ave, San Diego, CA

I-Community Law Project (CLP) inikeza iseluleko sezomthetho kumalungu ahola kancane nampofu omphakathi wendawo wase-San Diego, kuyilapho ithuthukisa ukuzibophezela emsebenzini womphakathi kubafundi base-California Western.

I-Community Law Project Clinic (Solana Beach)

I-St. Leo's Mission Church 936 Genevieve Street, Solana Beach, CA

I-Community Law Project (CLP) inikeza iseluleko sezomthetho kumalungu ahola kancane nampofu omphakathi wendawo wase-San Diego, kuyilapho ithuthukisa ukuzibophezela emsebenzini womphakathi kubafundi base-California Western.

I-Community Law Project Clinic (North Park)

I-St. Lukes Church 3725 30th Street, San Diego, CA

I-Community Law Project (CLP) inikeza iseluleko sezomthetho kumalungu ahola kancane nampofu omphakathi wendawo wase-San Diego, kuyilapho ithuthukisa ukuzibophezela emsebenzini womphakathi kubafundi base-California Western.  

Umtholampilo Wephrojekthi Yomthetho Womphakathi (Downtown)

Isonto lokuqala lamaLuthela 1420 Third Ave, San Diego, CA

I-Community Law Project (CLP) inikeza iseluleko sezomthetho kumalungu ahola kancane nampofu omphakathi wendawo wase-San Diego, kuyilapho ithuthukisa ukuzibophezela emsebenzini womphakathi kubafundi base-California Western.

...