Hlanganyela nathi Kwindibano yocweyo

Iindibano zethu zocweyo ezikwi-intanethi zicwangciswa qho ngeveki, zihlala malunga neyure nganye, kwaye zikunika ithuba lokwabelana ngemibuzo yakho kunye nezinto ezikuxhalabisayo neengcali zezindlu.

Ucweyo lwenziwa ngeZoom kwaye lunokufumaneka ngefowuni yakho (Khuphela usetyenziso lweZoom apha) kwaye ziyafumaneka ngeveki.

I-San Diego Eviction Prevention Collaborative Collaborative, ngentsebenziswano kunye ne-Alliance of Californians for Community Empowerment, ibonelela ngocweyo lwamaLungelo aBantu abaQingqileyo ukwazisa abaqeshi ngemithetho yabaqeshisi eSan Diego kunye nokhuselo abanalo malunga nokugxothwa. Ukongeza, abaqeshi bafunda malunga namandla okuququzelela umqeshi kunye nendawo yokufuna uncedo ukuba banesimangalo sokugxotha esifakwe ngokuchasene nabo. Iworkshop inikezelwa ngesiNgesi kwaye iSpanish itolikwa.

Awuliboni ixesha elikusebenzelayo? Bookmark eli phepha ukuze ubone iindibano zocweyo ezizayo.

Ukunciphisa ukugxothwa eSan Diego, imibutho esekwe eluntwini imanyene ukuqinisekisa ukuba abaqeshi bayawazi amalungelo abo.

NgoLwesibini we-7 kaFebruwari 2023 6:00 PM


I-ACCE Yazi Iworkshop Yamalungelo Akho
 • I-ACCE-i-Alliance of Californians yokuXhotyiswa koLuntu
 • Le yiworkshop enenyani esebenzisa iZoom
 • Iworkshop ibonelelwa ngesiNgesi nangeSpanish - ngaxeshanye.

NgoLwesibini we-14 kaFebruwari 2023 6:00 PM


I-ACCE Yazi Iworkshop Yamalungelo Akho
 • I-ACCE-i-Alliance of Californians yokuXhotyiswa koLuntu
 • Le yiworkshop enenyani esebenzisa iZoom
 • Iworkshop ibonelelwa ngesiNgesi nangeSpanish - ngaxeshanye.

NgoLwesibini we-21 kaFebruwari 2023 6:00 PM


I-ACCE Yazi Iworkshop Yamalungelo Akho
 • I-ACCE-i-Alliance of Californians yokuXhotyiswa koLuntu
 • Le yiworkshop enenyani esebenzisa iZoom
 • Iworkshop ibonelelwa ngesiNgesi nangeSpanish - ngaxeshanye.

NgoLwesibini we-28 kaFebruwari 2023 6:00 PM


I-ACCE Yazi Iworkshop Yamalungelo Akho
 • I-ACCE-i-Alliance of Californians yokuXhotyiswa koLuntu
 • Le yiworkshop enenyani esebenzisa iZoom
 • Iworkshop ibonelelwa ngesiNgesi nangeSpanish - ngaxeshanye.
Uphuhliso loLuntu olukuMphakamo weSixeko
Isenzo se-ACCE

Ezi ndibano zocweyo yinxalenye yeProjekthi yokuThintela ukuKhutshwa kweZindlu yeSan Diego Housing (“EPP”). I-EPP ixhaswa ngemali iyonke okanye inxalenye yayo Inkxaso-mali yeNkqubo yeSibonelelo soPhuhliso loLuntu (CDBG) ebonelelwe liSebe leZindlu lase-US noPhuhliso lweDolophu (HUD) kwisiXeko saseSan Diego.

Uyasokola ukuhlawula iRente?