Inverkan

San Diego Housing Commission förebyggande av vräkningsprogram 

San Diego Housing Commission administrerar San Diego Housing Commission Eviction Prevention Program (SDHC EPP) med US Department of Housing and Urban Development (HUD) Community Development Block Grant (CDBG-CV) medel för att tillhandahålla utbildning och allmänhetens medvetenhet om programmet till vissa befolkningar i staden San Diego, och akut och begränsad juridisk hjälp till berättigade hyresgäster i enlighet med HUD CDBG-CV regulatoriska krav.

San Diego Eviction Prevention Collaborative är ett nätverk av organisationer som möter hyresgäster i San Diego. City Heights CDC är skatteagenten för Eviction Prevention Collaborative och administrerar uppsökande och utbildningskomponenter i SDHC EPP-kontraktet.

Det övergripande målet med detta projekt är att bygga upp allmänhetens medvetenhet om hyresgästernas rättigheter och att utbilda så många hyresgäster som möjligt om deras rättigheter för att minska antalet vräkningar i staden San Diego.

SDHC Eviction Prevention Program uppsökande och utbildning har tre primära mål:  

■ Kontakta hyresgäster i hela länet för att informera dem om att de har rättigheter och registrera dem för en Know Your Rights-workshop.  

■ Utbilda hyresgäster i hela länet om tillgängliga hyresgästerskydd och rättigheter.  

■ Tillhandahålla gemenskapsresursinformation till hyresgäster för ytterligare stöd och assistans (t.ex. juridiska tjänsteleverantörer, hyresgästorganisering, vet dina rättigheter flygblad, etc.). 

Klicka på följande länkar för att se den senaste effekten av SDHC EPP. 

*Bilder från oktober 2022.