San Diego vräkningsförebyggande samarbete

Om HousingHelpSD.org

HousingHelpSD.org är en enda resurs som stödjer San Diegans som kämpar för att betala hyra, stanna kvar och förstå sina bostadsrättigheter. HousingHelpSD.org kommer till dig av San Diego Eviction Prevention Collaborative.
San Diego Eviction Prevention Collaborative bildades 2019 för att effektivt svara på och förhindra undvikbara vräkningar.  Den är värd av City Heights Community Development Corporation och leds av de viktigaste hyresgäststödsorganisationerna, inklusive City Heights CDC, Legal Aid, Jewish Family Service och ACCE.

Varför behövs detta?  Undvikbara vräkningar destabiliserar familjer, skadar barn, vidmakthåller systemisk ojämlikhet och ökar hälsorisker, särskilt under covid-pandemin. Vräkning är kostsamt och svårt för både hyresgäster och hyresvärdar, och ett mycket ineffektivt sätt att driva in hyresgästskulder. Andra stora stadsområden har etablerat samhälleliga och statliga ingripanden som minskar undvikbara vräkningar. The Eviction Prevention Collaborative arbetar för att implementera dessa beprövade strategier i San Diego.

En av San Diego Eviction Prevention Collaboratives nyckelresurser är HousingHelpSD.org, en webbplats för hyresgästhjälp som lanserades i april 2021. HousingHelpSD.org samlar på en webbplats (engelska/spanska) uppdaterad, granskad hyresgästinformation, registrering för online-workshops för Know Your Rights och kontaktinformation för alla större organisationer som tillhandahåller hyresgäststöd och uthyrningsstöd.

På nyheterna