Atal Troi Allan San Diego

Oes arnoch chi rent?
Hysbysiad troi allan?
Colli eich cartref?

Rydych chi yn y lle iawn. Mae gan HousingHelpSD.org bopeth sydd ei angen arnoch i wybod eich hawliau ac amddiffyn eich hun, eich teulu, a'ch cartref.

Daeth moratoriwm troi allan California i ben Medi 30, 2021. Cliciwch yma i ddysgu beth allwch chi ei wneud i amddiffyn eich hun.

Eich Cartref, Eich Hawliau.

Mae Sir San Diego yn un o'r siroedd mwyaf amrywiol a llewyrchus yn y wlad. Ac eto, prin fod llawer o bobl yn goroesi o fis i fis.

Mae pandemig COVID-19 yn costio eu swyddi a'u bywoliaeth i bobl ac amcangyfrifir bod traean o aelwydydd bellach yn methu â gwneud rhent ac yn wynebu colli eu cartrefi.

Mae gennych hawliau, ac mae HousingHelpSD.org yma i wneud yn siŵr eich bod yn eu hadnabod—a’ch bod yn gwybod nad ydych ar eich pen eich hun.

Cymorth Tenantiaid San Diego

Beth Alla i Ei Wneud i Aros yn y Cartref?

Hawliau Tenantiaid San Diego

1.

Dysgwch eich hawliau mewn gweithdy tenantiaid rhithwir.
Cymorth Rhent San Diego

2.

Dod o hyd i fwy o help yn fy ymyl.
Cymorth i Rentwyr San Diego

3.

Dod o hyd i Gwnsela Tenantiaid
Cymorth Rhent Brys San Diego

Ein Cenhadaeth

Mae HousingHelpSD.org yn adnodd un stop sy'n cefnogi San Diegans sy'n brwydro i dalu rhent, aros gartref, a deall eu hawliau tai yn ystod y pandemig COVID-19.

Ddim yn gweld yr atebion sydd eu hangen arnoch chi? Edrychwch ar ein tudalen Gwybod Eich Hawliau yma, yna cofrestrwch ar gyfer gweithdy tenantiaid byw i siarad yn uniongyrchol ag arbenigwr tai neu gyfreithiwr.